ATG – toneelgezelschap

Het ‘Aartselaars Toneel Gezelschap’ heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de culturele activiteit te stimuleren en de bevordering en de verspreiding van de toneelkunst in Aartselaar en daarbuiten. De vereniging zal haar doelstelling verwezenlijken door het maken en opvoeren van theater in alle vormen.

De post Corona herstart noopt ons voorzichtig te plannen. Traditiegetrouw zullen wij producties brengen in het genre van volavond- voorstellingen en het klassieke ontbijttheater.

De toneelvereniging ATG is gesticht in 1966 door een initiatief van Frans De Wever die de versnipperde toneelkrachten in die tijd opnieuw heeft verzameld. De “eerste productie” was een gastopvoering voor de Koninklijke Fanfare “St. Franciscus-Xaverius”, “Het vonnis” een thriller van Claude Spaak in regie van Leo Ceulemans. Spoedig volgden “Niets dan de waarheid” (Fr. Cools) en “Een inspecteur voor U” (J.B.Priestley). Met het eerste blijspel “Patsy” van Barry Connors werd in 1968 aan de bekendheid van de kring bij het publiek gestalte gegeven. De successtory werd aangevuld met o.a. “De Fluwelen Handschoen” van Rosemary Cassy waarbij het ATG voor het eerst een bomvolle zaal en een groot succes had.

In die lange toneelgeschiedenis van ATG brengen wij sinds 1991 toneelproductie in het Cultureel Centrum ‘t Aambeeld. Zo verwierven wij expertise en ‘know-how’ in de amateur toneelwereld dankzij de grote groep mensen zich achter de schermen inzetten voor decor, kostumering, technische of administratieve zaken, promotie, toog, vestiaire en vele andere facetten die een toneelkring nodig heeft om te overleven.