ATG lidmaatschap – ereleden

Wordt u ook erelid?

Natuurlijk hopen wij dat wel een beetje. Als u er van overtuigd bent dat ATG voldoende niveau heeft voor een volgende bezoek, dan is het tegelijk ook voor u een goede zaak.
Even een geheugensteuntje: het erelidmaatschap bedraagt 50,- euro.
Als erelid heb je recht op tweemaal twee vrijkaarten voor een ATG avondproductie.

Door ons te steunen geef je jezelf een vooruitzicht op een aangename toneelavond.
U krijgt dan telkens twee gouden toegangskaarten voor:

  • Eén is geen (komedie van Yves Caspar) – 18, 19 en 20 november 2022
  • de lenteproductie – 21, 22 en 23 april 2023

Doe dit per overschrijving op de rekening van ATG vzw, Nachtegaallaan 19, 2630 Aartselaar.
Stuur tevens een email naar secretariaat@toneel.org met je contactgegevens (adres, … ).

  • IBAN : BE19 7895 8350 2912
  • BIC : GKCCBEBB