ATG lidmaatschap – ereleden

Wordt u ook erelid?

Natuurlijk hopen wij dat wel een beetje.
Als u er van overtuigd bent dat ATG voldoende niveau heeft voor een volgende bezoek, dan is het tegelijk ook voor u een goede zaak. Even een geheugensteuntje: het erelidmaatschap bedraagt 40,- euro en geeft recht op tweemaal twee vrijkaarten voor een ATG avondproductie.

Door ons te steunen geef je jezelf een vooruitzicht op een aangename toneelavond.
U krijgt dan telkens twee gouden toegangskaarten voor:

  • de herfstproductie (november)
  • de lenteproductie (april)

Doe dit per overschrijving op de rekening van ATG vzw, Nachtegaallaan 19, 2630 Aartselaar.
Stuur tevens een email naar secretariaat@toneel.org met je contactgegevens (adres, … ).

  • IBAN : BE19 7895 8350 2912
  • BIC : GKCCBEBB