ATG lidmaatschap – actieve leden

Leden die actief meewerken aan allerlei facetten in onze toneelkring.
Elk actief lid(2) kan zijn lidmaatschap voor het jaar 2024 vernieuwen.
Het bedraagt het lidgeld 25,- euro,

Doe dit per overschrijving op de rekening van ATG vzw, Nachtegaallaan 19, 2630 Aartselaar.

  • IBAN : BE19 7895 8350 2912
  • BIC : GKCCBEBB

Van een actief lid(2) verwachten wij een inzet bij de geplande toneelactiviteiten.

Een actief lid is meestal voor meerdere jaren aangesloten bij onze toneelkring. Het verlengen van het lidmaatschap is op initiatief van de betrokkene. Wij sturen de betrokkene natuurlijk een uitnodiging en gebeurlijk een herinnnereng om het lidmaatschap te verlengen. Zo de betrokkene geen initiatief neemt om zijn lidmaatschap te verlengen beschouwen wij dit vanaf de vierde maand na het einde van de lidmaatschapsperiode (kalenderjaar) (ongeacht eventuele herinnering) als het einde van het lidmaatschap.

(1) Je bent tevens verzekerd tegen lichamelijke ongevallen, je lidmaatschap “Open doek -vzw” is hiermee inbegrepen.
Om praktische reden vragen we je uw lidgeld zo snel mogelijk te voldoen. De aanvaarding van een nieuw lidmaatschap zal door de raad van beheer gebeuren conform de statuten.
(2) Actieve leden (dit zijn zowel de toegetreden leden als de effectieve leden)