Algemene vergaderingen ATG vzw

Buitengewone algemene vergadering ATG vzw

De buitengewone algemene vergadering van het Aartselaars Toneel Gezelschap vzw heeft plaats op woensdag 28 juni 2023 in de chalet ‘De Hamer’, della Faillelaan, tegenover het Cultureel Centrum te Aartselaar.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering:
1. Samenstelling algemene vergadering
2. Statutenwijziging van het Aartselaars Toneel Gezelschap vzw
De statutenwijziging is noodzakelijk om te voldoen aan bepalingen van de wetgeving op vzw’s.
Het ontwerp van de aangepaste statuten kan je hier raadplegen.

Met vriendelijke groeten,
Jan Poppeliers
voorzitter ATG vzw

Toelichting bij deze uitnodiging.
Naast de formele agenda van deze algemene vergaderingen hopen wij op een grote opkomst, een gezonde en gezellige babbel met vooruitzicht op een mooie toekomst voor ATG vzw. Deze Buitengewone Algemene Verdagering is samengeroepen, volgend op de buitengewone algemene vergadering van maandag 5 juni 2023 die niet in aantal was om geldig te beslissen. Op deze tweede buitengewone algemene vergadering is er geen minimum opkomst van twee derde van de leden vereist..