Algemene vergaderingen ATG vzw

Algemene Vergadering ATG vzw

De algemene vergadering van het Aartselaars Toneel Gezelschap vzw heeft plaats op maandag 27 mei 2024 om 20u in de chalet ‘De Hamer’, della Faillelaan, tegenover het Cultureel Centrum te Aartselaar.
De agenda van deze algemene vergadering:
1. Samenstelling algemene vergadering
– de algemene vergadering is samengesteld uit actieve leden in regel met hun lidmaatschap 2024.
2. Verslag van de activiteiten in 2023
3. Rekeningen van het boekjaar 2023
4. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2023
5. Geplande activiteiten in 2024
– zo kom je te weten welke stukken we gaan spelen en wie er een rol in heeft.
6. Begroting voor het boekjaar 2024

Voor een vlotte organisatie graag bevestiging van je aanwezigheid.

Met vriendelijke groeten,
Jan Poppeliers
voorzitter ATG vzw

Toelichting bij deze uitnodiging.
Naast de formele agenda van deze algemene vergaderingen hopen wij op een grote opkomst, een gezonde en gezellige babbel met vooruitzicht op een mooie toekomst voor ATG vzw.