Algemene vergaderingen ATG vzw

Algemene vergadering ATG vzw

De algemene vergadering van het Aartselaars Toneel Gezelschap vzw heeft plaats op maandag 5 juni 2023 om 20u00 in de chalet ‘De Hamer’, della Faillelaan, tegenover het Cultureel Centrum te Aartselaar.
De agenda van deze algemene vergadering:
1. Samenstelling algemene vergadering.
2. Jaarverslag van het bestuursorgaan.
3. Jaarrekening 2022 en resultaatverwerking.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Wijziging bestuursamenstelling – Benoeming van kandidaat bestuurders.
Leden, in regel met hun lidgeld, kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie tot voor aanvang van deze algemene vergadering.
6. Voorstelling geplande producties / stand van zaken.
7. Begroting 2023.

Buitengewone algemene vergadering ATG vzw

De buitengewone algemene vergadering van het Aartselaars Toneel Gezelschap vzw heeft plaats op maandag 5 juni 2023 aansluitend de algemene vergadering in de chalet ‘De Hamer’, della Faillelaan, tegenover het Cultureel Centrum te Aartselaar.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering:
1. Samenstelling algemene vergadering
2. Statutenwijziging van het Aartselaars Toneel Gezelschap vzw
De statutenwijziging is noodzakelijk om te voldoen aan bepalingen van de wetgeving op vzw’s.
Het ontwerp van de aangepaste statuten kan je hier raadplegen.

Met vriendelijke groeten,
Jan Poppeliers
voorzitter ATG vzw

Toelichting bij deze uitnodiging.
Naast de formele agenda van deze algemene vergaderingen hopen wij op een grote opkomst, een gezonde en gezellige babbel met vooruitzicht op een mooie toekomst voor ATG vzw.