maatschappelijke zetel:
    Nachtegaallaan 19,
   B-2630 Aartselaar
tel: 03-887.19.48
email: atg@online.be


ATG SAFLET Forum Databank Login
Vacatures
Onze toneelvereniging is permanent op zoek naar spontane en energieke medewerkers. Je leert onze kring en de andere leden het best kennen door je handen uit de mouwen te steken. Zo zijn er enkele functies die wij graag aan u voorstellen.

Informatie over:


Medewerkers van onze toneelvereniging zijn vrijwilligers. Zij hebben recht op informatie over hun activiteiten, afbakening van 't werkveld en de werktijden, over de noodzakelijke uitrusting bij die activiteiten, zo mogelijk over een aangepaste vorming en bijscholing, ... e.d.. De toneelvereniging heeft recht op een correcte houding van de vrijwillige medewerker m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, ... e.d..
De informatie voor de medewerker wordt beschikbaar gesteld via de website, het forum en de afspraken met betrekking tot de organisatie van activiteiten worden regelmatig in een gecoördineerde tekst ter beschikking gesteld in: “Organisatie en afspraken binnen het ATG vzw (actuele versie 22 mei 2006)”.