maatschappelijke zetel:
    Nachtegaallaan 19,
   B-2630 Aartselaar
tel: 03-887.19.48
email: atg@online.be


ATGSAFLETArchiefDatabankLogin
Privacy verklaring
Hiermee informeren wij u over onze privacy politiek met onze informatica toepassingen
Privacy verklaring voor de websites van het Aartselaars Toneel Gezelschap - ATG
 http://www.toneel.org De website met algemene informatie over ATG en SAFLET
 http://forum.toneel.org Het communicatieforum voor leden en sympathisanten.

Met deze privacy verklaring wensen wij u duidelijk te stellen zeer gehecht te zijn aan de privacy van de bezoekers van onze website. Daarom leggen wij u uit hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

Informatie die automatisch in de log bestanden van onze servers bijgehouden wordt.
De servers waarop onze websites zijn ondergebracht, houden log bestanden bij, zoals alle servers doen. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina's, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:
- Om eventuele problemen met de servers te diagnosticeren. 
- Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze websites, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types bij te houden. 
- Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciƫle of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Het reactieformulier
Op het reactieformulier op onze website kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, e-mail en postadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek of de vraag van de bezoeker af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te treden. We publiceren deze informatie absoluut niet of gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan hier omschreven en wij verstrekken deze gegevens nooit aan derden.

Inlichtingen ivm de website en andere gerelateerde informatie
Je kan steeds een email zenden voor inlichtingen of opmerkingen ivm deze website aan:
Jan Poppeliers, de webmaster van deze website.