maatschappelijke zetel:
    Nachtegaallaan 19,
   B-2630 Aartselaar
tel: 03-887.19.48
email: atg@online.be


ATGSAFLETArchiefDatabankLogin
ATG lidmaatschap
De actieve leden van het Aartselaars Toneel Gezelschap zijn individueel sterk geëngageerde toneelliefhebbers (free lance) in een of meerdere theater disciplines. Het is hun overtuiging dat zij door samenwerking en zich individueel complementair te maken met de anderen in de toneelkring een concentratie aan kennis, kwaliteit en vriendschap verkrijgen. Met respect voor de andere en met tolerantie naar elkaar maken zij bindende afspraken om toneelproducties of theaterprojecten uit te werken.

Overeenkomstig de statuten art.6 en art.10 is de laagste leeftijdgrens vastgelegd op 9 jaar (Er worden voorlopig geen activiteiten georganiseerd voor een lagere leeftijd). De bovenste leeftijdgrens is vastgelegd door beperking van de verzekering.

De aanvaarding van jeugdige actieve leden verschilt van deze van de volwassen actieve leden. Hun engagement ten overstaan van de vereniging is soepeler omdat veelal blijkt dat andere zaken (zoals studie, familie, ...) prioriteit kunnen hebben en zij daar niet zelfstandig (maar ook ouders, opvoeders, ...) over beslissen. Het soepeler engagement vertaalt zich naar de vereniging (ATGvzw) toe in een lager lidgeld, geen stemrecht op algemene ledenvergadering en het niet verkiesbaar kunnen stellen voor een beheersfunctie. Evenwel hebben zij alle informatierecht en mogen zij aanwezig zijn als toegetreden leden op algemene ledenvergaderingen en worden zij betrokken in alle enquêtes of activiteiten die bij hun leeftijd passen.

Ereleden verwelkomen wij graag op onze voorstellingen. Bij het erelidmaatschap hoort een pakket van 3 keer 2 vrijkaarten op onze avondvoorstellingen.