maatschappelijke zetel:
    Nachtegaallaan 19,
   B-2630 Aartselaar
tel: 03-887.19.48
email: atg@online.be


ATGSAFLETArchiefDatabankLogin
De ATG geschiedenis
Waarschijnlijk is de toneeltraditie in Aartselaar samen met de Aartselaarse geschiedenis te schrijven. De toneelvereniging ATG, het Aartselaars Toneel Gezelschap, is gesticht in 1966 door een initiatief van Frans De Wever die de versnipperde toneelkrachten in die tijd opnieuw heeft verzameld.
De "eerste productie" was een gastopvoering voor de Koninklijke Fanfare "St. Franciscus-Xaverius", "Het vonnis" een thriller van Claude Spaak in regie van Leo Ceulemans. Spoedig volgden "Niets dan de waarheid" (Fr. Cools) en "Een inspecteur voor U" (J.B.Priestley). Met het eerste blijspel "Patsy" van Barry Connors werd in 1968 aan de bekendheid van de kring bij het publiek gestalte gegeven. De successtory werd aangevuld met o.a. "De Fluwelen Handschoen" van Rosemary Cassy waarbij het ATG voor het eerst een bomvolle zaal en een groot succes had.
Het seizoen 1969-1970 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het ATG. Het ontvallen van de stichter- voorzitter Frans De Wever en de enige regisseur Jos Fret veroorzaakte een periode van inactiviteit. Met "Boeven en Madeliefjes" (G. Batson) gaf ATG het publiek een hernieuwde kennismaking. Langzamerhand kreeg de toneelkring door het dynamische bestuur meer allure. Er werden 2 winterproducties gebracht. Ook het straattheater werd beoefend. De jaarmarkt en een aantal woonkernen waren de uitverkoren locatie.
In 1974 werden er in totaal 27 opvoeringen gebracht, waaronder "Moord van Nijlen" (8 opvoeringen, Aartselaar, Boom, Antwerpen, Nijlen, Schoten) en hernemingen van "Slisse en Cesar" werd een hoog artistiek peil bereikt. Het seizoen 1975-1976 werd een topjaar met 35 opvoeringen in 40 weken. Zo werd stilaan een organisatie opgebouwd op basis van vriendschap, samenwerking en samenhorigheid. Vanaf dan bracht het ATG een regelmatige speelkalender. Drie avondproducties per seizoen, straattheater en wagenspelen brachten de kring op diverse locaties. De voorstellingen en repetities hadden plaats in de turnzaal van de jongensschool. Het decoratelier (voorheen op een zolder in Boom) werd overgebracht naar Aartselaar.
Sinds 1991 speelt het ATG in het Cultureel Centrum ‘t AAMBEELD. Deze locatie geeft onze kring de mogelijkheid het publiek toneel te bieden in de beste omstandigheden. Daarbij wordt ook naar de jeugd gekeken. Buiten de klassieke avondvoorstellingen staat er nu ook jeugdtoneel op de affiche. Deze veelzijdige artistieke disciplines vereisen ook de "know-how". Regelmatig worden er cursussen georganiseerd die bijdragen tot het uitbouwen en overdragen van kennis. In totaal zette ATG zo’n 350 verschillende acteurs of actrices op de scĂ©ne in meer dan honderd twintig producties. Dat is enkel mogelijk als minstens evenveel mensen zich achter de schermen inzetten voor decor, kostumering, technische of administratieve zaken, promotie, toog, vestiaire en vele andere facetten die een toneelkring nodig heeft om te overleven.