maatschappelijke zetel:
    Nachtegaallaan 19,
   B-2630 Aartselaar
tel: 03-887.19.48
email: atg@online.be


ATGSAFLETArchiefDatabankLogin
ATG lidmaatschap - ereleden

Wordt u ook erelid?

Natuurlijk hopen wij dat wel een beetje.
Als u er van overtuigd bent dat ATG voldoende niveau heeft voor een volgende bezoek, dan is het tegelijk ook voor u een goede zaak.
Even een geheugensteuntje: het erelidmaatschap bedraagt € 40,- en geeft recht op driemaal twee vrijkaarten voor een ATG avondproductie(1).

Door ons te steunen geef je jezelf een vooruitzicht op een aangename toneelavond.

(1)U krijgt dan telkens twee gouden toegangskaarten voor:
* de openingsproductie (oktober)
* de herfstproductie (november)
* de lenteproductie (april)
 

- bankrekening : 789-5835029-12
- IBAN : BE19 7895 8350 2912
- BIC : GKCCBEBB